Regulamin przetwarzania danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest MWG Michał Woźniak, ul. Międzyborska 13, 60-162 Poznań. Możesz skontaktować się z nami wysyłając wiadomość na adresem e-mail: media@woodies.pl.

Cel przetwarzania danych

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu przesyłania na podany przez ciebie adres e-mail naszego newslettera zawierającego informacje handlowe, w szczególności informacje o naszych usługach i produktach na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a. RODO.

Okres przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, jednak nie dłużej niż do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody, w zależności od tego które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Przysługujące Tobie prawa

Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed jej cofnięciem. Masz również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie zaufanym podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie tj. współpracującym z nami przy tworzeniu naszych produktów i wspierającym nas w zakresie świadczonych usług m.in. agencjom marketingowym, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), podmiotom realizującym dla nas obsługę wysyłki maili.

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.
Pozostałe informacje dotyczące przetwarzania
Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam wysłanie Tobie naszego newslettera.

W procesie przetwarzania danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Nie jesteś jeszcze gotowy by dokonać zakupu? Zostaw nam swój email a wyślemy Ci nasze aktualne zestawy wyprawkowe ze zniżką do 10%! Ten popup pojawi się tylko raz!